Kontingent: Det koster kr. 200,00 pr. husstand om året at være medlem.

Kontingentet indbetales via vores hjemmeside senest 1. september og dækker efterårs- og forårssæson.