Kreativ Fritid - Juelsmindes formål er at fremme og udvikle en folkeoplysning, der er relevant og vigtig for den enkelte og for fællesskabet og samtidig udvikle den danske husflid samt bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

 

Værdigrundlag - Vi tror på, at man skal engagere sig og tage ansvar - ikke bare for sig selv, men også for fællesskabet. Når en bliver dygtigere eller stærkere, bliver fællesskabet stærkere.

 

Vi vægter nærhed højt i alle led - alle er velkommen. Hos os bliver medlemmer og kursister nærværende, aktive deltagere og ikke passive tilskuere.

Kreativ Fritid – Juelsminde er medlem af FORA

Som medlem af Fora bliver vi en del af et folkeoplysende fælles skab, og får derved let adgang til inspiration, erfaringsudveksling og netværk med Foras andre foreninger.

Som medlem kan vi få råd og vejledning fra sekretariatets konsulenter, og vi kan hente inspiration på nogle af de kurser og workshops, de afholder i løbet af året.
Vi får adgang til økonomisk støtte via deres puljer, hjælp til administration, lønkørsel, synliggørelse og markedsføring og meget mere i forhold til at drive og udvikle vores forening.